Skip to main content

Psychotherapie in het basispakket

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Per 1 januari 2022 is de vergoeding via het zogenaamde DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) komen te vervallen en wordt er gedeclareerd vanuit het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM). Zowel de directe tijd alsook de indirecte tijd (bijv. ook indicatiestelling, rapportering- en overlegtijd etc.) worden samengevoegd tot één declarabele tijdseenheid. Per gesprek wordt standaard 60 minuten ingepland.

Elke ZPM (diagnostiek en behandeling) heeft een bepaald tarief prijs die jaarlijks landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt vastgesteld. Elke zorgverzekeraar bepaalt contractueel hoeveel procent zij daar van aan de psychotherapeut vergoedt. De praktijkhouder heeft hier geen invloed op.

Voor alle medische zorg die uit het basispakket wordt vergoed, betaalt u op jaarbasis een eigen risico. In principe bent u verantwoordelijk om na te gaan of uw ziektekostenverzekeraar de geboden behandeling betaald.
Op dit moment zijn er met alle ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten (CZ, VGZ, Caresque, Menzis, ONVZ, Zorg&Zekerheid, ENO, ASR, Ditzo, De Amersfoorste, DSW,  Zilveren Kruis, de Friesland).

Om voor vergoeding van psychotherapie in aanmerking te komen hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de SGGZ en dient u tijdens het eerste gesprek uw ziektezorgpas van uw ziektekostenverzekeraar en uw identiteitsbewijs te kunnen laten zien.

Particuliere nota

Indien uw wens of keuze is om zonder tussenkomst van de ziektekostenverzekeraar u aan te melden bij de praktijk krijgt u een particuliere nota. De kosten bedragen 150,- euro per sessie (individueel, indirecte tijd is daarbij inbegrepen).

Voor partner-relatie gesprekken geldt een ander tarief. 
Dit tarief geldt ook indien blijkt dat de psychotherapeutische hulp niet wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar (bv. bij rouwverwerking of een aanpassingsstoornis).

De kosten voor leertherapie (psychiaters in opleiding en psychologen in opleiding) zijn € 110,- per gesprek.

De kosten voor coaching zijn (ex. btw): € 150,- per gesprek.

Indien u verhinderd bent, dient u dit binnen 24 uur tijdens kantoortijden te vermelden. Bij no show wordt € 80,- in rekening gebracht. 

Veranderingen per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is de hele bekostigingsstructuur verandert. Er wordt per sessie door de ziektekostenverzekeraars uitbetaald en bovendien maandelijks (in plaats van 1 x per jaar).