Skip to main content

Wie is de behandelaar?

Henriëtte van Poppel (1959)

klinisch psycholoog N.I.P., B.I.G. geregistreerd  (79045132325, bevoegd vanaf 1995)
psychotherapeut,  B.I.G. geregistreerd (99045132316, bevoegd vanaf 1995)
gezondheidszorg psycholoog,  B.I.G. geregistreerd (79045132325, vanaf 2005)

De LVVP (landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten)
VPeP (Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie).

Tijdens mijn studie psychologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (oude stijl) heb ik mij wetenschappelijk geschoold in twee hoofdrichtingen: klinische psychologie én neuro- en revalidatiepsychologie. Ik heb o.a. onderzoek gedaan naar het syndroom van Gilles de la Tourette en een studie gepubliceerd over de effecten van benzodiazepinen op cognitief functioneren.

Na de basis opleiding voor gedragstherapie volgde ik de zes jarige fulltime postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog en specialiseerde ik me als diagnosticus en behandelaar. Tot op heden volg ik diverse bijscholingscursussen en symposia die voor mij als behandelaar van belang zijn en waarmee ik mij vaardigheden en technieken kan uitbreiden. Hiertoe behoort o.a. EMDR en EFT-opleiding.

Als medisch psycholoog heb ik ruime ervaring opgedaan in het algemeen ziekenhuis (afdelingen PAAZ, oncologie, gynaecologie, interne, longziekten). Ik ben werkzaam geweest in verschillende instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals de kliniek voor angst- en dwangstoornissen en de RIAGG. Ook heb ik twee jaar als studentenpsycholoog gewerkt op de UVT.

Ik ben BIG-geregistreerd:  klinisch psycholoog, gezondheidszorg psycholoog en psychotherapeut.

Sinds 1998 heb ik een vrijgevestigde praktijk. Ik werk vanuit een cliëntgerichte, experiëntiële, humanistische visie en integreer de kennis en inzichten vanuit de gedragstherapie, psycho-analystische en cliëntgerichte benaderingen.

Naast mijn praktijkvoering neem ik deel aan intervisie-groepen  met collegae uit diverse settingen ter lering, inspiratie, ondersteuning, feedback e.d.

De psychotherapeutische behandelingen bij Praktijk van Poppel Hilvarenbeek

Psychotherapie kent vele behandelmogelijkheden, toepasbaar voor diverse omstandigheden. In mijn praktijk worden alleen volwassenen (vanaf 18 jaar) behandeld. Er wordt in de praktijk naast de Basis GGZ, vooral in de Specialistische GGZ gewerkt, waarbij het gaat het om complexere klachten. Deze behandelingen zijn langerdurend. Daarbij wordt uitgegaan van het principe; Kort wanneer het kort kan en langer indien nodig…..(..).

In de behandelingen ga ik uit van de wens tot verandering van de client en gebruik daarbij de kracht van emoties en de impliciete kennis van het onbewuste om vastgelopen patronen in gedrag en denken te doorbeken en daarmee de lijdensdruk  te verlichten. Als therapeut kan ik goed luisteren en staan empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en echtheid voorop.  

Ik vind het van belang om goed aan te sluiten bij uw leefsituatie, uw wensen en behoeften. Daarbij bied ik graag zorg die er werkelijk toe doet. Dat betekent dat ik alle aspecten van uw leven in nadere beschouwing neem. Uw openheid, wensen en doelen staan daarbij centraal. Maar ook uw motivatie en bereidwilligheid om tot daadwerkelijke veranderingen te komen in uw gevoelens, gedachten en gedragingen. Dat is vaak een lastig en ingewikkeld proces en kan moeilijk kan zijn.

De therapie is primair gericht op het verminderen van uw klachten en problemen. Daarnaast ligt de focus op het verkrijgen van vaardigheden, inzicht en zelfreflecterend vermogen.

De wederkerigheid in de emotionele beleving, eerlijkheid en respect in het therapeutisch contact staan voor mij centraal.

Naast individuele therapieën verzorg ik supervisie en leertherapie voor psychologen-in-opleiding en psychiaters-in- opleiding. 


Als psychotherapeut werk ik volgens de 'Beroepscode voor Psychotherapeuten'. Deze is in mijn praktijk aanwezig ter inzage. Bovendien vindt u deze informatie op de website van de landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. (www.lvvp.info) of het N.I.P. (www.psynip.nl.)

Tijdens vakantie heb ik een onderlinge waarnemingsregeling met collega de heer E.G. Kok uit Goirle (013-5345560).

De beroepscode omvat regels over o.a. privacy, dossierbeheer, klachten e.d.

Het GGZkwaliteitsstatuut kunt u hier lezen en/of downloaden:

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.