Skip to main content

Persoonsgerichte psychotherapie

Bij Persoonsgerichte Psychotherapie richt de therapeut zich niet op een stoornis of klacht, maar op u als persoon. Samen onderzoekt u wat de stoornis of klacht voor u betekent. Dat is voor iedereen anders! De therapeut helpt u om uzelf beter te leren kennen. U leert uw sterke kanten aan te spreken en om te gaan met uw beperkingen. U ontdekt nieuwe mogelijkheden en voorkeuren. De therapie is vooral geschikt voor mensen die beseffen dat hun klachten te maken hebben met hoe zij met zichzelf en anderen omgaan. Inzicht van de cliënt staat centraal.

Persoonsgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat. De rol van de psychotherapeut is de cliënt te helpen bij het ervaren van emoties en het reflecteren op gevoelens, gedachten en gedrag, zonder een vastgestelde therapeutische richting op te leggen. Een belangrijk uitgangspunt van persoonsgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan.

U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen of u hebt het gevoel vast te lopen. In een persoonsgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen. De persoon achter de klacht centraal. Persoonsgerichte psychotherapie is niet uitsluitend klachtgericht. De persoon achter de klacht staat centraal.

Elke cliënt is uniek, is het uitgangspunt. De therapeut helpt u om uzelf beter te leren kennen, uw eigen mogelijkheden te benutten en beter om te gaan met beperkingen. Door deze brede persoonsgerichte benadering zullen klachten op den duur verdwijnen. Maar de therapie reikt verder: het doel is persoonlijke ontwikkeling en groei.  Uiteindelijk werkt u aan een hogere kwaliteit van leven in termen van gezondheid, geluk en zingeving. Hoe werkt het ? De therapeut verkent samen met u uw klachten en problemen. Daarbij kijken we ook naar uw levensloop huidige omstandigheden en toekomstperspectief. We helpen u om uw gevoelens en gedachten, motieven en gedrag  te waarderen en accepteren. Zo wordt u zich bewust van gemaakte keuzes en nieuwe mogelijke keuzes. 

Voor wie is persoonsgerichte psychotherapie geschikt?

Persoonsgerichte therapie kan effectief zijn bij behandeling van zowel bij lichte en eenvoudige problematiek, als complexe stoornissen en bij ernstige trauma’s. De therapie wordt vaak ingezet bij: stemmings- en angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische klachten, gezins- en relatieproblemen, hechtings- en ontwikkelingsproblematiek.

Bewezen effectief

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat persoonsgerichte psychotherapie effectief is. Dit wordt evidence based genoemd.

EMDR

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is effectief voor mensen met een trauma relateerde klachten, als gevolg van een schokkende ervaring. Het is een relatief nieuwe therapie met goede resultaten. U keert in gedachten terug naar de gebeurtenis in kwestie, en beleeft de bijbehorende gedachten en gevoelens opnieuw. Hierbij krijgt u afleidende opdrachten: Bewegingen met uw ogen of het luisteren naar piepjes, of tappen. Het trauma verandert daardoor en wordt minder heftig, waardoor het u/uw leven  niet meer zo beheerst. De effectiviteit van deze techniek is veelvuldig bewezen.

Emotion focused Therapy

In Emotion Focused therapie staan uw emoties centraal. Deze therapie gaat ervan uit dat emoties belangrijk zijn omdat ze richting geven aan ons gedrag. Ons natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld  door een trauma of doordat we emoties niet mogen voelen. Met hulp van de therapeut leert u om uw emoties te herkennen, te gebruiken en opnieuw te structureren. De therapeut zet daar gericht technieken voor in. EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling, omdat de therapie wordt afgestemd op de persoon van de cliënt.

Mindfulness

Aandachtgerichte cognitieve therapie is een manier om een nieuwe houding te creëren ten opzichte van psychische problemen. Het draait om waarnemen, zonder direct te reageren. Bewuste ademhaling is hierbij van belang. Mindfulness bestaat uit twee componenten. In eerste instantie draait mindfulness erom dat u uw eigen aandacht bewust leert besturen. Zo gaat u op zoek naar uw eigen reacties, en probeert u mentale patronen te herkennen. De tweede component is het cultiveren van een accepterende houding tegenover de ervaring die volgt op stap 1. Zonder iets te willen veranderen, laat u uw ervaringen, gevoelens en gedachten toe. De toepassing van mindfulness stelt u in staat oude, ingesleten en automatische gewoonten te herkennen en los te laten. U schept eigen vrijheid om op een nieuwe manier te handelen.